erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring
tilpasset din virksomhed

Med en erhvervsforsikring kan du sikre din virksomheds data og fysiske genstande. Vi tilpasser forsikringen specielt til dig.

Særlige fordele i erhvervsforsikringen

Vi dækker hacking og virusangreb
Du kan få dækning for hacking, virusangreb og andre onlinetrusler mod din virksomhed.
Hjælp ved driftsstop
Fører en skade til driftsstop, dækker vi enten dit driftstab eller sikrer, at din virksomhed kan fortsætte driften fra et alternativt sted.
Vi sikrer dit omdømme
Kommer du ud for en erstatningssag, tager vi os af dialogen og sagsbehandlingen, så du kan bevare de gode kunderelationer.

Sådan dækker forsikringen

Forsikringen kan skræddersyes, til at dække de værdier du har i din virksomhed, hvad enten det er dit varelager, værktøj, data eller maskiner og IT-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikre mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar overfor kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre.

En typisk erhvervsforsikring indeholder

 • Brand
 • Tyveri
 • Vand
 • Driftstab/meromkostninger
 • Erhvervs- og produktansvar

Gør din erhvervsforsikring endnu bedre

Alt efter din virksomheds type og behov, kan du tilvælge en række specielle dækninger:

 • eProtect
 • Maskin- og it-udstyr
 • Maskin- og it-udstyr uden for forsikringsstedet
 • Transport af varer og værktøj
 • Retshjælp
 • Hærværk
 • Bygningsglas
 • Inventarglas
 • Avancetab
 • Kølemedie
 • Netbankforsikringen - sikrer dig mod elektronisk indbrud i virksomhedens netbank.

Til dig som har et europæisk selskab

Vi har en Europaforsikringen, der kombinerer erhvervsforsikring og bygningsforsikring i én overskuelig forsikringspakke til dig, der etablerer din virksomhed i Europa. Du får du de samme forsikringsdækninger til dine europæiske selskaber, som du er vant til i Danmark.

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at forsikre dit selskab i Europa. Bliv ringet op.