International personforsikring – din sygeforsikring, hvis du flytter til udlandet

International personforsikring

Med en international personforsikring har du adgang til lægehjælp, hospitalsophold og tilskud til tandlæge og medicin, når du bor i udlandet. 

Sådan er du dækket

Den internationale personforsikring dækker, så du har mulighed for at få lægehjælp, hospitalsophold, tandlægebehandling og medicin, når du flytter til udlandet. 

Du kan vælge forsikringen både til EU/EØS-lande og resten af verden.

Forsikringen dækker på arbejdet og i fritiden og på ferier overalt i verden så længe, du ønsker det. Flytter du til et andet sted i udlandet, følger din forsikring med, uden at du skal give nye helbredsoplysninger.

Altid med i forsikringen

Den internationale personforsikring indeholder altid en sygeforsikring.

Sygeforsikringen dækker:

  • Alle udgifter til ambulance, ophold og behandling, hvis du bliver indlagt på et hospital.
  • Vurderer vores læge, at der er behov for et nyt behandlingssted, dækker forsikringen også udgifter til det.
  • Bliver du indlagt mere end 100 km fra din bopæl i udlandet eller i et andet land, kan en ledsager rejse til behandlingsstedet og være hos dig. Vi betaler udgifterne til opholdet for dig og din ledsager.
     

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide din internationale personforsikring med flere tillægsdækninger:

  • Alment praktiserende læge. Dækker 80 % af dine udgifter ved helbredsundersøgelser, forebyggende undersøgelser og behandlinger, lægeordineret medicin og vaccinationer hos en praktiserende læge.
  • Fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Dækker 50 % af udgifterne, hvis du bliver behandlet hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, betaler vi 50 % af dine udgifter.
  • Zoneterapeut, akupunktør og anden alternativ behandler. Dækker 50 % af udgifterne, hvis du bliver behandlet hos zoneterapeut, akupunktør eller anden alternativ behandler.
  • Tandlæge. Dækker 80 % af udgifterne til tandundersøgelse, tandrensning, røntgenundersøgelse. Dækker også 80 % af udgifterne pr. tand ved fyldninger, rodbehandling og tandudtrækning.
  • Ulykkesforsikring. Kommer du ud for en ulykke, der medfører enten invaliditet eller død, udløser det økonomisk erstatning til dig eller dine efterladte. Ved ulykker får du også dækket udgifter til tandbehandling og erstatning af dine briller eller kontaktlinser, hvis dit syn er blevet ændret ved ulykken.

Særlige fordele i den internationale personforsikring

Du er dækket 24 timer i døgnet
Forsikringen dækker både på arbejdet og i fritiden.
Fleksibel løsning – vælg Europa eller hele verden
Du vælger selv, om du alene vil være dækket inden for EU/EØS-lande eller ønsker at være forsikret i hele verden.
Ingen nye helbredsoplysninger
Flytter du til et andet sted i udlandet, følger din forsikring med, uden at du skal give nye helbredsoplysninger.