Forsikringer | Indboforsikring

Trygs indboforsikring giver dig tryghed i hverdagen. Indboforsikringen kan sammensættes, så den passer til netop dine behov.

Indboforsikringen dækker dine private ting, samt hvis du er uheldig at skade andre eller deres ting. Din indboforsikring i Tryg er altid inklusiv en ansvarsforsikring. 


Image: Tryghedspakke - indbo

Beregn pris
Bestil et tilbud

Fordele ved vores indboforsikring

Ingen øvre forsikringssum

Det gør det både lettere og mere enkelt for dig, da du ikke længere skal vurdere den samlede værdi af alle dine ting.

Dækker hele husstanden

Indboforsikringen dækker dig, din ægtefælle/samlever og jeres børn samt op til to ekstra personer (fx bedsteforældre), der bor og er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Eventuelle delebørn er også dækket, når de bor hos dig, samt når du eller din ægtefælle/samlever flytter i plejehjemsbolig.

Fleksibelt - kan udvides med 3 tilvalgsdækninger:

  • Pludselig skade - dækker pludselige skader på dine ting, som du selv er skyld i. Fx at du kommer til at sætte dig på dine briller eller tabe en kostbar vase. Dette kan være ærgerlige og dyre skader, som normalt ikke er dækket af en indboforsikring.

  • Elektronikskade - dækker pludselig skade og funktionsfejl på alle dine elektriske apparater. Så slipper du helt for at købe de ofte dyre engangsforsikringer, når du køber nyt.

  • Udvidet cykelskade - dækker skader på din cykel, fx hvis du styrter, bliver påkørt, eller hvis cyklen falder af bilen under transport. Udvidet cykelskade er automatisk med, når du vælger at forhøje dækningen for cykler til henholdsvis 26.405 eller 52.811 kr. pr. cykel (2016).

Grunddækninger for indboforsikring

Brand

Dækker skader som følge af brand, lynnedslag, eksplosion samt pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning.

El-skade, herunder også skade på køle- og frostvarer

Dækker skader, der opstår ved:

  • kortslutning
  • induktion og lignende
  • ødelagt og optøede madvarer, der skyldes tilfældig strømafbrydelse
Tyveri - herunder også tyveri af din cykel

Dækker tyveri af dine ting. Dækningen afhænger af, om skaden sker i eller uden for boligen, om der har været forsvarligt aflåst/ikke forsvarligt aflåst, eller om der er tydelige tegn på voldeligt opbrud.

Røveri

Dækker tyveri eller ødelæggelse af dine ting, hvor en person bruger eller truer med øjeblikkeligt at bruge vold.

Penge er dækket med en maksimum sum på 26.407 kr. (2016).

Tricktyveri

Dækker tyveri af dine ting begået af en person, som under falsk dække har snydt sig til at komme ind i din bolig. Penge samt guld, sølv og smykker er dækket med en maksimum sum på 26.407 kr. (2016).

Bortkomst af bagage i Danmark
Dækker indskrevet bagage, som sendes med fly elle tog i Danmark.
Hærværk
Dækker hærværk på dine ting, når der er tale om en skade, der er gjort med vilje og i ond hensigt.
Vejrskade, herunder storm, vand og oversvømmelse

Dækker skader på dine ting, fx som følge af en samtidig stormskade på bygningen, som er dækket på bygningsforsikringen.

Dækker også som følge af voldsomt sky- og tøbrudsskader, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningen eller trænger ind gennem naturlige utætheder.

Udstrømning
Dækker skader på dine ting som følge af tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller lignende fra rørinstallationer.
Færdselsskade
Dækker skader på dine ting, hvor et trafikmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning. Her er skade på selve trafikmidlet, fx en cykel ikke dækket.
Skade på bagage i udlandet
Dækker hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen.
Ansvar
Dækker det erstatningsansvar, der kan opstå, hvis du gør skader på andre mennesker eller deres ting.
Retshjælp, herunder mulighed for mediation
Sikrer dig økonomisk hjælp i visse typer retssager, fx erstatningssager. Forsikringen dækker også udgifter ved brug af mediation. Mediation bruges til at løse konflikter gennem en frivillig styret samtale.

Tilvalgsdækninger til indboforsikring

Pludselig skade

Dækker pludselige skader på dine ting, som du selv er skyld i. For eksempel hvis du sætter dig på dine briller eller vælter en dyr vase. Pludselig skade har en selvrisiko på 1.056 kr. (2016).

Dækker også pludselig skade på glas og sanitet, når du bor til leje, er andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver. Der gælder ingen selvrisiko for glas og sanitetsskade.

Elektronikskade

Dækker pludselig skade og funktionsfejl på alle dine elektriske apparater i de første 4 år fra købsdato. Det betyder fx, at hvis din PC falder på gulvet eller tv'et vælter, sørger vi for at apparatet bliver repareret eller erstattet til nyværdi.

Med en Elektronikskadedækning slipper du for at købe dyre engangsforsikringer, når du fx køber ny mobil, tv eller bærbar pc.

Efter de første 4 år dækker vi pludselig skade efter afskrivningstabeller. Elektronikskade har en selvrisiko på 1.056 kr. (2016).

Udvidet cykelskade

På indboforsikringen er cykler dækket for tyveri og hærværk med op til 12.675 kr. pr. cykel (2016). Denne dækning kan udvides med Udvidet cykelskade, der blandt andet dækker skader på cyklen, fx hvis du styrter eller bliver påkørt. Har du har dyrere cykler, har du mulighed for at vælge en højere sum på henholdsvis 26.405 eller 52.811 kr. pr. cykel (2016).

Når du vælger en højere sum, får du automatisk Udvidet cykelskade med. Har du købt Udvidet cykelskade, gælder den selvrisiko du har valgt, dog min. 1.584 kr. pr. skade (2016).

Ofte stillede spørgsmål om indboforsikring

Hvad betragter vi som dit indbo?

Indbo er de ting, der hører til en privat boligs normale udstyr – fx møbler, tøj, fladskærme, musikanlæg, computer, porcelæn, sportsudstyr, smykker, penge, værktøj, instrumenter, kameraer, telefoner, barnevogne, cykler, briller osv.

Hvad hvis min mand kommer på plejehjem – skal vi så have to forsikringer?

Nej, ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig er meddækket på indboforsikringen.

Skal jeg have min egen indboforsikring når jeg bor hos mine forældre?

Hvis du bor hjemme hos dine forældre, er du omfattet af deres indboforsikring. Når du flytter hjemmefra skal du dog selv købe en indboforsikring - også selvom du endnu ikke er fyldt 21 år.

Er en computer jeg får stillet til rådighed af mit uddannelsessted dækket af indboforsikringen?

Med tilvalgsdækningen Elektronikskade er it-udstyr du får stillet til rådighed af dit uddannelsessted dækket.

Er tricktyveri dækket af indboforsikringen?

Ja, tricktyveri er omfattet af forsikringen, hvis det sker der hjemme.

Er ødelagte og optøede madvarer pga. tilfældig strømafbrydelse dækket?

Ja, det er meddækket.

Er min cykel omfattet af indboforsikringen?

Ja, op til 12.661 kr. pr. cykel (2016). Har du brug for mere dækning, kan den udvides til 52.811 kr. pr. cykel (2016).

Hvis jeg bor til leje og har brug for en dækning for fx brud på toilettet – er den dækket af min indboforsikring?

Nej, du skal købe tilvalgsdækningen Pludselig skade. Med den dækning får du derudover også dækning for andre pludselige skader på dine ting – fx hvis du er så uheldig, at vælte en dyr lampe eller sætte dig på dine briller.

Hvad hvis jeg kommer til at ødelægge noget, når jeg er på besøg hos andre?

Det kaldes en gæstebudsskade og ansvarsdelen på indboforsikringen dækker sådanne skader.

Gæstebudsdækningen erstatter skader, der sker under privat samvær, selvom skaden er sket med så lille en uforsigtighed, at der i henhold til gældende retspraksis ikke er erstatningspligt. Der skal dog stadig være tale om en uforsigtighed. Hvis ikke det er tilfældet, er der tale om en hændelig skade, som der ikke skal betales erstatning for.

Er du så uheldig at spilde rødvin på et tæppe eller vælte en dyr krukke, fordi du er en smule uforsigtig, vil den juridiske bedømmelse typisk frifinde dig for ansvar, når det sker under privat samvær, og du vil derfor ikke være forpligtet til at erstatte skaden – dette er en gæstebudsskade.

Din indboforsikring dækker disse skader, dog med en selvrisiko. Denne selvrisiko rammer ikke dig som gæst, men derimod den, der ejer det beskadigede.

Vær opmærksom på, at hvis der rejses erstatningskrav mod dig, skal det overlades til Tryg at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Anerkender du erstatningskrav på egen hånd, forpligter dette ikke Tryg. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer du at skulle betale selv.

Ordliste til indboforsikring

Ansvar

Dækker det juridiske erstatningsansvar, du som privat person kan pådrage dig ved skade på andre personer eller deres ting.

Brand

Fx brand i form af løssluppen ild, lynnedslag og pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning.

El-skade

El-skade er meddækket og er skader, der opstår ved kortslutning, induktion og overspændning.

Elektronikskade

Forsikringen dækker pludselig skade og funktionsfejl på dine elektriske apparater – fx hvis du spilder cola i din bærbare pc, samt pludselig skade på it-udstyr, der er lånt af uddannelsesstedet - efter de første 30 dage af låneperioden.

Færdselsskade

Dækker skader på ting, hvor et trafikmiddel er indblandet ved påkørsel, sammenstød eller væltning.

Gæstebudskade

Gæstebudskader er, skader du kommer til at lave på andres ting, når du besøger dem.

Hærværk

Hærværk er, når der er tale om en skade der er gjort med vilje og i ond hensigt.

Køle- og frostvarer

Dækker ødelagte og optøede madvarer, som skyldes tilfældig strømafbrydelse.

Mediation

Medaitation er en metode, hvor løsningen af konflikter sker gennem en frivillig styret samtale med hjælp fra en mediatoradvokat.

Pludselig skade

Forsikringen dækker pludselig skade på dine ting, fx hvis du spilder rødvin i din lyse sofa, samt hvis du bor til leje, og der sker brud på glas og sanitet.

Retshjælp

Dækker udgifter til sagsomkostninger ved private tvister.

Røveri

Dækker tyveri eller ødelæggelse af dine ting, hvor en person bruger eller truer med øjeblikkeligt at bruge vold.

Tyveri uden for boligen

Ved tyveri uden for boligen dækkes med op til 52.811 kr. pr. skade (2016).

Tricktyveri

Tyveriet er begået af en person, som under falsk dække har snydt sig til at komme ind i din bolig.

Udstrømning

Dækker skade på ting, som følge af tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie eller lignende.

Udvidet dækning af cykler

Cykler er dækket med op til 12.661 kr. pr. cykel inkl. fastmonteret tilbehør (2016). Dækningen kan udvides med op til 52.811 kr. pr. cykel inkl. fastmonteret tilbehør (2016).

Vejrskade
Forsikringen dækker bl.a. skade på dine ting som følge af en samtidig stormskade på bygningen, som er dækket på bygningsforsikringen.
Ødelagte og optøede madvarer

Dækker skader på dine ødelagte og optøede madvarer som følge af fx strømsvigt.

Image: Ikon indbo


Ring mig op

Anmeld skade

Anmeld skade på din indboforsikring 

Spar 20 % på dine forsikringer

Når du samler dine forsikringer i Tryg, sparer du penge på de vigtigste forsikringer. Du får rabat og samtidig adgang til de mange Tryg Plus-fordele.
Læs mere om Tryghedspakken

Fakta og betingelser

Gældende for forsikringen beskrevet her på siden.
Fakta
Facts about home contents insurance
Betingelser

Har du allerede forsikringen?

Har du allerede en indboforsikring hos Tryg, kan der gælde andre forsikringsbetingelser for dig.
Se tidligere versioner af betingelser

Info om summer og selvrisiko