Særlige fordele i bilforsikringen

Stor fleksibilitet
Sammensæt frit din bilforsikring. Du kan fx vælge dækningen Udvidet Tryg Vejhjælp. Så får du både hjælp på stedet ved motorstop og også et beløb til videretransport, så du når dit bestemmelsessted til tiden. Derudover ekstra services som to årlige hjulskift og et årligt tjek af bilen.
Førerforsikring er med i basisforsikringen
Som en ekstra sikkerhed får du også førerforsikring med i din basisforsikring. Den dækker, hvis du – eller en anden fører af din bil – kommer til skade i et uheld, hvor der ikke er andre biler involveret.
Automatisk elitebilist som 30-årig
Er du fyldt 30 år, bliver du automatisk elitebilist hos os - og har du ikke haft skader de sidste tre år, får du den billigste bilforsikring.