Om Tryg | Samfundsansvar | Fokus på trivsel og inklusion

Tryg gør en aktiv indsats for at skabe trivsel gennem sunde arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Vi er overbeviste om, at god medarbejdertrivsel er til alles fordel, både vores medarbejdere, kunder og samfundets.

Læs mere på Tryg.com om vores trivselsinitiativer ved at klikke her

I Tryg har vi samtidig fokus på mangfoldighed. Forskelle i køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion blandt vores medarbejdere gør os i stand til at forstå vores kunder bedre. Vi ser derfor mangfoldigheden som en ressource, der både skaber bedre kundeservice og bedre trivsel.

Se filmen om mangfoldighed i Tryg:

I Tryg vil vi gerne afspejle det omkringliggende samfund i sammensætningen af medarbejdere. I de sidste 15 år har vi søgt at tiltrække medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Vi har styrket indsatsen siden 2009 via stakeholder dialog og konkrete projekter om inklusion og empowerment af unge med anden etnisk baggrund i Danmark og Norge. Det øger vores kendskab til andre traditioner, sprog og kulturer, og gør os mere rummelige i mødet med både kollegaer og kunder.