Om Tryg | Samfundsansvar | Smart transport

Tryg har fokus på grøn, sund og effektiv transport. Vi vil gerne reducere vores CO2 forbrug og bidrage til vores medarbejderes sundhed, og samtidig være med til at begrænse trængslen på vejene til og fra vores kontorer. Det kalder vi smart transport.
For at hjælpe medarbejderne til at omstille sig til grøn transport, stiller vi disse ting til rådighed på hovedkontoret i Ballerup:

• To hybridbiler som mødebiler
• To elcykler som medarbejderne kan låne på ugebasis
• Øget kapacitet til bad og omklædning
• Erhvervskort til offentlig transport