Om Tryg | Samfundsansvar | Bæredygtige produkter

Tryg tilbyder bæredygtige løsninger, der kan hjælpe dig med at beskytte miljøet og forebygge klimaforandringer. Det gør vi for at fremme bæredygtig adfærd og teknologier. 

Miljøforsikring
Erhvervs- og landbrugsvirksomheder bærer ansvaret for aktiviteter, som kan medføre forureningsskader på grund af vand- og jordforurening, ødelæggelse af forskellige typer økosystemer og udryddelse af dyrearter.

Hos Tryg kan du få en miljøforsikring, der sikrer professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor din virksomhed er involveret i forurenende aktiviteter. Forsikringen dækker maksimalt 10 mio. kroner pr. skade og dækker hele EU.

Læs mere om Miljøforsikringen ved at klikke her