Om Tryg | Samfundsansvar | Whistleblower linje

 

Tryg vil være en virksomhed, som medarbejdere, kunder, investorer, samarbejdspartnere og andre interessenter kan have fuld tillid til. Tryg har derfor en whistleblower-linje, hvor alle interessenter kan rapportere om alvorlige forseelser eller mistanke herom. Alle henvendelser vil blive undersøgt nøje, og rapporteringen sker fortroligt til formanden for revisionsudvalget og til chefen for Compliance.

Find Trygs whistleblower-linje her