Om Tryg | Kontakt os | Gebyrer og afgifter

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør per 1. januar 2017 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Læs mere

Særligt for Indbo, Hus, Fritidshus, og YoungLiving

For Indbo, Hus og Fritidshus, samt for YoungLiving opkræves:

Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 60 kr. til Stormrådet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for Bil, MC, EU-knallert og Knallert
  • En statsafgift på 42,9% af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 101,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.
Særligt for Bådforsikring

Statsafgiften udgør 1,34% af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

Betalingsgebyrer

Du har mulighed for at betale dine forsikringer halv- eller kvartårligt mod et gebyr.

  • Vælger du at betale halvårligt, beregner vi et tillæg på 5% af den helårlige pris.

  • Vælger du at betale kvartårligt, beregner vi et tillæg på 8% af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr

Mod et gebyr kan du vælge at opsige de fleste af dine forsikringer med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Læs om opsigelsesgebyrer

Fysisk post
Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.

Såfremt der gør sig specielle forhold gældende, kan du blive undtaget. Ring til os på 70 11 20 20 for høre nærmere. Du kan også logge ind på Min Side og her registrere at du ønsker at modtage digital post.