Om Tryg | Kontakt os | Få overblik over din BS-oversigt

Jeg har tegnet en ny forsikring. Hvorfor er præmien der bliver opkrævet, højere end den præmie jeg har fået oplyst?

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice. Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt.

Opkrævningsgebyret udgør pr. 1. januar 2017 38,50 kr. ved betalingskort og 9,50 kr. pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til staten efter reglerne i "Lov om afgift af skadesforsikring". Det er en afgift, du skal betale til staten, hver gang du betaler dine forsikringer.

Særligt for indbo, villa og bilforsikring

For indbo og villaforsikring opkræves:

  • Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 30,00 kr. på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilbud til gentilplantning af private skove.

For bilforsikring opkræves:

  • For hvert forsikringsbevis til bilforsikringer, opkræver vi et gebyr på 7,00 kr.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 101,00 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Læs mere om opkrævningsgebyrer

Bemærk at nedenstående eksempel er fra 2012, hvorfor beløb og gebyrer ikke er de opdaterede.

Image: forstår PBS