Om Tryg | Kontakt os | Ankenævnet for forsikring

Kan du ikke nå til enighed med Tryg, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring

Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over de afgørelser, en anden persons forsikringsselskab tager. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få hos Trygs kvalitetsafdeling, Forsikringsoplysningen eller ankenævnet. Det koster 200 kr. at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Postboks 360
1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (kl. 10-13)