Forebyg skade | Undgå at købe hælervarer

Når du handler brugte varer på nettet, skal du altid undersøge, hvem sælger er og så vidt muligt undgå at betale kontant.

Vi køber stjålne varer for milliarder uden vide det. Når vi køber stjålne varer, er vi samtidig med til at bestille indbrud. Det er budskabet i Det Kriminalpræventive Råds kampagne*: ”Vi køber ikke indbrud”.

Sådan undgår du at købe hælervarer

Tyvene vil gerne hurtigt have afsat stjålne varer og vil helst handle kontant, fordi politiet ikke kan spore kontanter. Læg derfor mærke til om sælgeren er åben om sin identitet, hvor varen der sælges kommer fra og betalingsmetode.

  1. Brug MobilePay når du køber brugte varer.
    Ved at bruge fx MobilePay, som er forbundet med CPR-nr., kan sælger ikke være anonym. Få, så vidt muligt, den originale kvittering på det købte. Har sælger ikke kvitteringen længere, så få sælger til at skrive en ny. På kvitteringen skal der stå, hvilken vare der er handlet med, dato og sælgers informationer.

  2. Kig efter NemID hos sælger.
    På mange salgsplatforme kan sælger blive NEMID valideret. Det giver både salgsplatformen og dig en sikkerhed for, hvem sælger er. På salgsplatforme hvor der ikke er NEMID validering, kan du i stedet bruge fx MobilePay.

  3. Undersøg om varen er mærket.
    Varen kan være mærket med klistermærker, ridser eller med syntetisk DNA-mærkning. Undersøg varen og køber du en brugt bil eller cykel, kan du bruge politiets app til at tjekke, om registrerings- eller stelnummer er meldt stjålet.

*Tryg støtter Det Kriminalpræventive Råds kampagne: ”Vi køber ikke indbrud”

Image: hæleri

Nedsæt risikoen for indbrud

Hvad kan du selv gøre for at sikre dit hjem mod indbrud?

Sådan undgår du indbrud
Rabat på at forebygge indbrud

Rabat på DNA-mærkning

Skræm tyven væk med DNA-mærkning. Det gør det sværere for tyven, at videresælge dine værdigenstande, når du har mærket dem med syntetisk DNA.

Få rabat på DNA-mærkning

Er du rigtigt forsikret?

Bliv ringet op og få gennemgået dine forsikringer.

Ring mig op