ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring – sikrer dine medarbejdere ved en ulykke

Med en kollektiv ulykkesforsikring er du sikker på, at dine medarbejdere altid kan få den rigtige hjælp, hvis der sker en ulykke

Særlige fordele i ulykkesforsikringen

Du bestemmer
Du har frie hænder til at sikre dine medarbejdere, som du ønsker.
Et godt forsikringssupplement
Forsikringen er et supplement til fx arbejdsskadeforsikring eller privat ulykkesforsikring, og der sker ingen modregning.
Helt uden beskatning
Du kan få en stærk forsikring, uden beskatning, til at fastholde dine medarbejdere.

Sådan dækker forsikringen

Forsikringen dækker, hvis en medarbejder bliver skadet ved en ulykke. Du vælger tidsrummet for dine medarbejdere – det kan være heltid, fritid, arbejdstid med eller uden transporttid mv.

Altid med i den kollektive ulykkesforsikring

Forsikringen dækker en økonomisk erstatning, hvis en ulykke fører til personskade:

  • Varigt mén. Forsikringen dækker varigt mén på 5 % eller derover. Også ved farlig sport og motorcykelkørsel.
  • Behandling, fx hos kiropraktor, fysioterapeut eller akupunktør.
  • Tand- og tyggeskader, hvis udgifterne ikke betales på anden vis, fx over den offentlige sygesikring.
  • Dødsfald. Forsikringen dækker, hvis ulykken fører til død.
  • Strakserstatning for knoglebrud. Vi udbetaler et engangsbeløb ved knoglebrud og en række ledbåndsskader.
  • Erstatning af genstande. Forsikringen dækker udgifter til briller, kontaktlinser og personlige ejendele, medarbejderen bærer ved ulykken.

Gør din kollektive ulykkesforsikring endnu bedre

  • Udvidet varigt mén. Få højere erstatning ved større ulykker.
  • Sygdom. Vær dækket ved særligt alvorlige sygdomme.
  • Udvidet hjælp. Dækker de udgifter, en ulykke eller sygdom ofte medfører, fx krisehjælp, rengøringshjælp, ekstra transportudgifter, ændring af bolig mv.