Tryg Tilbage – hvis du kommer til skade på jobbet

Tryg Tilbage er en del af din arbejdsskadeforsikring, som dækker, hvis du kommer til skade på dit arbejde. Alle arbejdspladser har pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder. Du kan læse mere om arbejdsskadeforsikringen her.

Tryg Tilbage – din hjælp til at komme godt videre

Tryg Tilbage er et forløb, som træder i kraft gennem din arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til skade på jobbet og prognosen er over 8 uger.

Du får en kontaktperson, som har fokus på dit helbred og hjælper med at håndtere din behandling fra start til slut. Du får hjælp til at få en hurtig diagnose, korrekt behandling og en god kontakt med din arbejdsplads, kommune, forsikringsselskab og andre vigtige samarbejdspartnere.

Vi dækker:

 • Hjælp fra et tværfagligt hold af eksperter. Sammen sikrer vi det bedst mulige forløb efter din ulykke.
   
 • En indsatsplan, tilpasset din situation.
   
 • Socialfaglig rådgivning om, hvordan det offentlige kan hjælpe dig.
   
 • Overblik over relevante forsikringer – fx ansvars-, arbejdsskade-, ulykkes- og sundhedsforsikring og pensionsordning.
   
 • Behandling – i tæt samarbejde med din læge og andre behandlere.
   
 • Kontakt og samarbejde – i tæt samarbejde med din kommune.
   
 • Rådgivning af din arbejdsgiver – fx om sociallovgivning, deltidsarbejde og forebyggelse af uheld.
   
 • Målrettet behandling – fx fysioterapi, smertebehandling eller psykologhjælp.
   
 • Løbende dialog med din arbejdsgiver om, hvordan du bedst muligt kommer tilbage på job.
   
 • Løbende vejledning, opfølgning og coaching.

Særlige fordele ved Tryg Tilbage

 • Koordinering, vejledning og støtte i forhold til øvrige involverede parter – fx din kommune og din arbejdsgiver.
   
 • Tværfagligt team, som skal sikre det bedst mulige forløb med fokus på at få dig hurtigt tilbage.
   
 • Hurtig afklaring, tidlig indsats og nødvendig rådgivning