Erhverv | Forsikringer | Sygedriftstabsforsikring

Sygedriftstab

Få mere at vide:

Ring på 44 20 30 30

Læs mere

Faktablad
Betingelser
Terms and Conditions

Tryg Sundhedsportal

Tryg Sundhedsportal giver enkle og praktiske råd om fysisk og psykisk sundhed. Læs og se videoklip om, hvordan du kan fremme din sundhed og støtte andre.
Tryg Sundhedsportal

Tilføj medarbejdere

Tilføj eller afmeld nemt nye medarbejdere til forsikringen ved at udfylde blanketten:
Til- og afmelding

Anmeld skade

Brug din sygedriftstabsforsikring

Sygedriftstabsforsikring

Med en Sygedriftstabsforsikring kan du sikre din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger.

Sygedriftstabsforsikringen kan dække:

 Sygedriftstabsforsikring dækning Driftstab
 Sygedriftstabsforsikring dækning Lønomkostninger
 Sygedriftstabsforsikring dækning Meromkostninger

Du har fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for. Du får økonomisk erstatning ved sygeforløb over fire uger alt efter din virksomheds behov og risiko. En Sygedriftstabsforsikring kan sikre din virksomheds overlevelse trods sygdom eller ulykkestilfælde.

Få mere at vide om, hvordan du holder virksomheden kørende
ved sygdom eller ulykkestilfælde:

Bestil et tilbud      Bliv ringet op

Rådgivning og forebyggelse i hverdagen

Sygedriftstabsforsikring Mini-HR: Råd og vejledning omkring sygedagpengeloven af
vores kompetente skadebehandlere.
Sygedriftstabsforsikring StressStoplinjen: Råd og vejledning om håndtering af stress
og behandlingsmuligheder.
Sygedriftstabsforsikring Tryg Sundhedsportal: En portal med fokus på forebyggelse af sygefravær
ved øvelser og gode råd om psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Sygedriftstab-foto