Erhverv | Forsikringer | Sundhedsforsikring | Delvis skattefrihed på Sundhedsforsikringen

Arbejdsgiverbetalt forsikring

Delvis beskatning af Sundhedsforsikringen
Prisen for en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er et personalegode, og den er derfor, på samme måde som andre personalegoder, som udgangspunkt skattepligtig indkomst. Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for beskatning af medarbejderen og afregning af arbejdsmarkedsbidrag.

Den del af prisen som omhandler forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme, skal ikke opgives til skat.

Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er delvist skattepligtig. Prisen for den del af forsikringen som omhandler behandling af arbejdsrelaterede sygdomme og skader (Tryg Sundhedsforsikring Arbejde) skal ikke opgives til SKAT. Det betyder, at 30 procent den samlede pris for en Tryg Sundhedsforsikring ikke er skattepligtig. De nødvendige oplysninger til SKAT finder du eller din revisor på policen.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er lovgivningsmissigt muligt, at opnå skattefridragelse, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Ved ikke arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring

Med lovændringen 1. januar 2012 blev langt de fleste dækninger på Sundhedsforsikringen skattepligtige, dog er dækningen for behandling af alkohol- og medicinmisbrug stadig skattefri, hvis Sundhedsforsikringen bliver udbudt til alle ansatte i virksomheden.

Her kan du se, hvor stor en del af prisen for Sundhedsforsikringen,
som ikke skal opgives til SKAT:

Dækning Når du skal opgive prisen til SKAT,
skal du trække følgende fra
Grunddækning 1,4%
Grunddækning samt
- Fysiske behandlinger
1,19%
Grunddækning samt
- Fysiske behandlinger
- Psykologhjælp
1,09%
Grunddækning samt:
- Fysiske behandlinger
- Psykologhjælp 
- Udvidet hjælp
1,04%

Kontakt os

Mere om Diagnoseforsikring og Sundhedsforsikring til din virksomhed. Ring: 70 11 20 20

Se hvordan du bruger din Sundheds- og Diagnoseforsikring:

Sådan gør du
Refusion af udgifter