Erhverv | Forsikringer | Sundhedsforsikring | Brancheetiske retningslinjer

Forsikring og Pension har i 2012 vedtaget nogle brancheetiske retningslinjer for Sundhedsforsikringsområdet.

Der er lavet fem grundlæggende principper, som er branchens overordnede målsætning.

  • Den praktiserende læge er patientens indgang til sundhedsvæsenet

  • Den praktiserende læge skal kende patientens sygdomsforløb 

  • Der skal kun igangsættes lægefagligt begrundede undersøgelser og behandlinger 

  • Der skal indberettes data til de nødvendige registre og kvalitetsdatabaser 

  • Der skal sikres en høj kvalitet af den undersøgelse, diagnosticering, behandling, operation eller rådgivning, der ydes via en sundhedsforsikring.

Vi ønsker at efterleve de brancheetiske retningslinjer, og arbejder med de grundlæggende principper.

I vores betingelser er alment praktiserende læger indgangen til sundhedsvæsnet og lægerne skal udelukkende lave en henvisning til behandling, hvis der er et reelt lægeligt behov. Vi godkender kun finansiering af behandling inden for sundhedsvæsenet, hvis der er en lægehenvisning eller en lægelig godkendelse fra en alment praktiserende læge eller en speciallæge. Der kan være visse undtagelser fx kiropraktor.

Alternativ behandler skal være registreret hos Sundhedsstyrelsen via RAB

I vores kontrakter med vores leverandører stiller vi krav om effektivt og sammenhængende patientforløb med fuldstændigt journalføring. Vi stiller krav til de autoriserede sundhedspersoner, som vi samarbejder med, om, at sundhedspersonen sender udskrivningsbrev til patientens alment praktiserende læge og/eller henvisende læge. Når fremsendelse kræver samtykke fra patienten, skal sundhedspersonen indhente dette.

Sundhedsforsikringen må ikke føre til overbehandling. Vi har lavet arbejdsprocedure som løbende kontrollerer, at overbehandling ikke finder sted. For vores tilvalgsdækning Fysiske behandlinger og Psykolog følger vi nøje behandlingsfrekvensen og sikrer os, at der løbende er fremgang i et behandlingsforløb, så der ikke bliver brugt unødig tid og ressourcer.

Vores samarbejdspartner indberetter oplysninger til Sundhedsstyrelsens registre og de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, som fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Samarbejdspartnerne skal som minimum indberette efter gældende lovgivning. Vi eller vores samarbejdspartner orienterer vores kunder om muligheden for at indberette utilsigtede hændelser til DanskPatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

Vi samarbejder og indgår kun samarbejdsaftaler med danske private sygehuse, klinikker og praksis, hvis de er registreret hos Sundhedsstyrelsen pr. 1. januar 2012, og som efterfølgende lever op til kravene fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsforsikring

Kontakt os

Mere om Diagnoseforsikring og Sundhedsforsikring til din virksomhed. Ring: 70 11 20 20

Se hvordan du bruger din Sundheds- og Diagnoseforsikring:

Sådan gør du
Refusion af udgifter