Erhverv | Forsikringer | Erhvervsforsikring | Varmt arbejde

Hvert år opstår der ca. 1000 brande som følge af “varmt arbejde”, dvs. vinkelslibning, svejsning og skærebrænding.

Klare sikkerhedsregler og opsyn med arbejdsstedet efter arbejdets afslutning kunne forhindre de fleste brande.

Forholdsregler ved reparationer og ombygninger

Reparationer eller ombygninger på virksomheder udføres ofte af udefrakommende håndværkere uden kendskab til virksomhedens særlige risikoområder. Det er derfor vigtigt:

  • at virksomheden har en sikkerhedsansvarlig, der kan instruere håndværkerne og kontrollere arbejdsstedet, før arbejdet begynder
  • at virksomhed og håndværkere indgår en skriftlig aftale, der beskriver, hvem der skal udføre hvad, og hvordan ansvaret er fordelt
  • Aftalen skal også oplyse om placering af brandfarlige væsker og stoffer, let antændelige materialer, følsomme maskiner og brandslukningsmateriel

Download

Quickguide om varmt arbejde

Tilladelsesblanket
Blanketten skal udfyldes og underskrives inden varmt arbejde udføres.

Hot Work Permit

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Forebyg skader

De gode skader er dem, som aldrig sker. En skade kan have store konsekvenser - uanset om det er pga. indbrud eller skybrud.

Gode råd - læs her