Erhverv | Forsikringer | Erhvervsforsikring

Trygs erhvervsforsikring er en fleksibel løsning, der kan tilpasses dine behov.

Vi ved, at din virksomhed er vigtig for dig og at du oplever tryghed, hvis en skade skulle ske. Vores erhvervsforsikring er en fleksibel løsning, der kan skræddersyes din virksomheds behov, så vi kan hjælpe dig med at komme hurtigt videre og ikke risikerer store økonomiske tab.

Vælg selv dækninger

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer inventar, varelager, værktøj, maskiner, samt dækker de meromkostninger, en skade kan medføre.

Derudover anbefaler vi, at du tegner en erhvervs- og produktansvar, der fx dækker de økonomiske konsekvenser, du kan få, hvis virksomheden bliver pålagt at erstatte en skade på kunder eller kunders ting.

Grundlæggende dækninger

Brand

Dækker brand, lynnedslag samt beskadigelse på genstande ved eksplosion på forsikringsstedet.

Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Vand

Dækker genstande i bygningen som følge af udstrømning af væske fra vandrør og andre beholdere over 20 liter, samt vandskader som følge af skybrud, tøbrud eller storm.

Driftstab/meromkostninger

Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Erhvervs- og produktansvar

Dækker dit ansvar for fysiske person- eller tingskader, hvor virksomheden gøres erstatningsansvarlig for fejl eller mangler ved et produkt eller mens I udfører en opgave.

Du har mulighed for at tilføje en række andre dækninger til din erhvervsforsikring i samarbejde med vores rådgivere, som er særligt tilpasset din branche.

Andre dækninger

Avancetab

Dækker den tabte avance, hvis der sker en skade på handelsvarer og emballage. Avance er forskellen mellem salgspris og indkøbspris og er et udtryk for, hvor meget du tjener på en vare ved salg af denne.

Retshjælp

Dækker udgifter til sagsomkostninger ved konflikter som parterne ikke selv kan løse.

Maskin- og IT udstyr

Dækker større produktionsmaskiner og IT udstyr, der ejes, lejes eller leases i tilfælde af, at der opstår en pludselig skade.

Kølemedie

Dækker påfyldning af kølemedie, hvis der sker en pludselig udstrømning. Kølemedie betegnes som væske eller gas, der bevæger sig rundt i et kredsløb.

Hærværk

Dækker hærværk på genstande i bygning, samt uden for bygning i en forsvarlig og aflåst indhegning.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet

Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning. 

Cyberforsikring

Få lynhurtig eksperthjælp ved virus- og hackerangreb. eProtect dækker omkostninger til rekonstruktion af IT-systemer, netværk, software og data efter et cyber,- hacker- eller virusangreb.

Bygningsglas

Dækker brud og tyveri af glas, hvis du som lejer har vedligeholdelsespligten. Du kan også som bygningsejer vælge at forsikre glas, der ikke er omfattet af bygningsforsikringen.

Inventarglas

Dækker brud og tyveri af glas, ruder af enhver art i udhængs- og udstillingsskabe, diske, montre, bokse og beholdere, akvarier, samt spejle der ikke er indmurede.

Transport af varer og værktøj

Dækker skader på og tab af værktøj, instrumenter, reservedele og egne varer, samt indbrudstyveri i bilen, der opstår under transporten, på forsikringsstedet og under ophold i transporten i op til 24 timer.

Alle brancher er unikke og har forskellige forsikringsbehov. Find din branche og se hvilke forsikringsløsninger vi anbefaler.

Erhvervsforsikring

Kontakt os

For at høre mere om erhvervsforsikringer til din virksomhed.

Bestil tilbud

Ring mig op

Læs mere

Faktablad
Erhvervsforsikring 
All Risks

Betingelser
655-07 Erhvervsforsikring - Løsøre
655-07 All Risk - Løsøre
655-08 Erhvervsforsikring - Løsøre
655-08 All Risk - Løsøre

Varmt arbejde

Læs om varmt arbejde og download tilladelse
Varmt arbejde

Sikringsniveauer

Krav til tyverisikring fastlægges ud fra virksomhedens varer, varernes værdi samt værdien af virksomhedens it-udstyr.

Sikringsniveau 10 og 20 
Sikringsniveau 30
Sikringsniveau 40
Sikringsniveau 50
Sikringsniveau 60