Erhverv | Forsikringer | Arbejdsskadeforsikring | Tryg Tilbage - en del af Arbejdsskadeforsikring

Tryg Sundhedsportal

Tryg Sundhedsportal giver enkle og praktiske råd om fysisk og psykisk sundhed. Læs og se videoklip om, hvordan du kan fremme din sundhed og støtte andre.

Tryg Sundhedsportal

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Tryg Tilbage - en del af Arbejdsskadeforsikring

Kom trygt tilbage på arbejde igen, med en god arbejdsskadeforsikring

Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag, kan det være svært at overskue, hvordan du kommer videre. Ud over de fysiske og psykiske gener er der mange praktiske ting, som du skal forholde dig til. Lige fra kontakt til kommunen, dit arbejde og dit forsikringsselskab til valg af behandling, resultaterne af dine undersøgelser og det videre forløb.

Skadebehandling når du har en arbejdsskadeforsikring

Når vi behandler din skade, er det vores dygtige skadebehandlere med mange års erfaring, der vurderer din erstatning og hjælper dig videre til fx fysioterapeut og kiropraktor. Vores skadebehandlere er trænet i at hjælpe mennesker, der har været ude for alvorlige ulykker, og de er dygtige til at sætte sig ind i din situation og hjælpe dig med din skadesag.

Tryg Tilbage

Men har du udsigt til et langt sygdomsforløb, har vi i udvalgte situationer mulighed for at tilbyde dig en særlig fokuseret og tværfaglig indsats som et supplement til den sædvanlige og gode skadebehandling hos os. Denne hjælp kalder vi Tryg Tilbage. Med Tryg Tilbage tager vi hånd om dig og din skade fra start til slut. Vi koordinerer kontakten med alle involverede parter, så du får den bedst mulige behandling. Du er aldrig alene. Vi er med hele vejen. 

Arbejdsskadeforsikringen dækker Hjælp fra et tværfagligt hold af eksperter, som sammen sikrer dig det bedst mulige forløb efter din ulykke.
Arbejdsskadeforsikringen dækker En indsatsplan, som er er tilpasset din situation, så du ved, hvad der skal ske og hvornår.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Socialfaglig rådgivning, så du kan overskue, hvordan det offentlige kan hjælpe dig – fx med sygedagpenge, hjælpemidler og tilskud til medicin.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Hjælp til at få overblik, over relevante forsikringer – fx ansvars-, arbejdsskade-, ulykkes- og sundhedsforsikring samt pensionsordning.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Behandling, i tæt samarbejde med din egen læge og andre behandlere.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Kontakt og samarbejde, med din kommune og eventuel deltagelse i møder, så vi sammen sikrer, at du får det bedst mulige forløb.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Rådgivning til arbejdsgiver – fx om sociallovgivning, skånejob, deltidsarbejde, forebyggelse af uheld mv.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Målrettet behandling, ud fra dit behov – fx fysioterapi, smertebehandling eller psykologhjælp.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Løbende dialog, med din arbejdsgiver om, hvordan du bedst muligt kommer tilbage på arbejde.
Arbejdsskadeforsikringen dækker Løbende vejledning, opfølgning og coaching.

Vil du vide mere om Tryg Tilbage, ring på tlf nr 44206111 eller skriv til kompetenceteam@tryg.dk