Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

Fritid og undervisning

De rigtige forsikringer til fritid og undervisning

Vi ved at lokaler og faciliteter er afgørende for, at et undervisnings- og fritidsliv kan trives. Brand, tyveri og hærværk kan have langsigtede konsekvenser. Derfor skal vi sikre, at jeres rammer er godt dækket, hvis uheldet er ude - så kan I komme tilbage til det arbejde, der betyder noget.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker arbejdsskader for både lønnede og ulønnede personer, der arbejder for foreningen fx trænere, instruktører og idrætsdommere. Forsikringspligten omfatter enhver som udfører arbejde – også hvis de kun arbejder få timer eller er midlertidigt ansat.
 • Bil- og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.

Sådan er du dækket

 • Ansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds produktansvar hvis dine produkter eller ydelser viser sig at være defekte, efter I har leveret dem - fx hvis maden, der er solgt under et sportsarrangement, giver kunderne madforgiftning. Relevant hvis I som sportsklub eller teater har en kiosk eller cafeteria. Dækker også din virksomheds erstatningsansvar, hvis der sker skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet - fx hvis en sportsudøver falder og kommer til skade i idrætshallen pga. vådt gulv.
 • Erhvervsforsikring
  Sikrer dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Kan eksempelvis dække sportsudstyr, it, rekvisitter samt de meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade.

Sådan er du dækket

 • Bygningsforsikring
  Hvis I ejer den bygning, som klub- eller foreningslivet drives fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Forsikringen dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader på din erhvervsejendom. Vi specialtilpasser forsikringen efter dine behov.
 • Erhvervsrejseforsikring
  En erhvervsrejseforsikring er særlig relevant, hvis I som idrætsforening fx tager til stævner i udlandet. Forsikringer sikrer jer på rejser i forbindelse med jeres foreningsarbejde og dækker bl.a. sygdom og hjemtransport.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på jeres arbejde online. Vi yder professionel assistance 24 timer i døgnet og dækker afledte omkostninger som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.