Erhverv | Erhvervsforsikring for DIF- og DGI-foreninger

Image: Teaser - DIF DGI - 550x140 
I skal selv forsikre foreningens ejendele. Det kan I gøre med Trygs Erhvervsforsikring.

Som medlem af DIF eller DGI er jeres forening allerede omfattet af en kollektiv forsikring hos Tryg Forsikring. I har mulighed for at købe en Erhvervsforsikring, der bl.a. dækker skader på materiale, rekvisitter og inventar i forbindelse med:

Forsikringen dækkerBrandskade - fx lynnedslag, driftstab, brand og udbedringer.
Forsikringen dækkerTyveri - fx erstatning for tyveri af materiale, rekvisitter og inventar.
Forsikringen dækkerVandskade - materiale, rekvisitter og inventar er dækket ved vandskader.
Forsikringen dækkerMeromkostninger i forbindelse med en skade med op til 250.000 kr.
Forsikringen dækkerMaskin- og it-udstyr herunder lys- og lydanlæg op til 100.000 kr.
Forsikringen dækkerBærbart udstyr, fx kameraer og computere op til 50.000 kr.
Forsikringen dækkerNetbankforsikring - dækker mod elektronisk indbrud i klubbens netbank med op til 3 mio. kr. om året.

Find pris

Sådan dækker Erhvervsforsikring

Se, hvilke andre dækninger Erhvervsforsikringen indeholder.

Image: DIF logo 100x204
Image_ DGI logo 110x58
 

13% online rabat!

Sådan er I allerede dækket

Som medlem af DIF eller DGI er jeres forening automatisk dækket af disse forsikringer:

- Ansvarsforsikring
- Arbejdsskadeforsikring
- Psykologisk krisehjælp
- Idrætsrejseforsikring
- Retshjælpsforsikring

www.idraettensforsikringer.dk

Brug for hjælp?

Kontakt kundeservice
på tlf. 70 11 20 20