Anmeld skade Erhvervsforsikringer

Image: Tryg anmeld skade 1 2 3

      Image: Køretøjer auto
 • Brand
  Brand

  Brandskader på din bygning

 • Frostsprængning af rør
  Frostsprængning af rør

  Skader der skyldes frostsprængning i rør.

 • Glas
  Glas

  Glasskader på din bygning.

 • Indbrud
  Indbrud

  Skader på din bygning, der skyldes indbrud eller indbrudsforsøg.

 • Kortslutning
  Kortslutning

  Skader på din bygning pga. kortslutning.

 • Lynnedslag
  Lynnedslag

  Skader på din bygning pga. lynnedslag.

 • Påkørsel
  Påkørsel

  Skader som skyldes påkørsel af din bygning.

 • Sanitet
  Sanitet

  Skade på wc-kummer, cisterner, håndvaske og badekar mv.

 • Snetryk
  Snetryk

  Snetryksskader på din bygning.

 • Storm
  Storm

  Stormskader på din bygning.

 • Svamp/insekt
  Svamp/insekt

  Skader på din bygning pga. svamp eller insekter.

 • Skybrud
  Skybrud

  Skade på din bygning efter nedbør eller skybrud.

 • Vand fra rør
  Vand fra rør

  Vandskader på din bygning fra rør.

 • Øvrige skader
  Øvrige skader

  Andre skader på din bygning.

 
 • Antenneskade
  Antenneskade

  Skade på antenneanlæg, herunder mast, forstærker, fordelere og kabler.

 • Brand/tilsodning
  Brand/tilsodning

  Skader på dit løsøre som skyldes brand eller tilsodning.

 • Glas
  Glas

  Skade på ud- og indvendige ruder, glasdøre, diske, montrer og spejle.

 • It-udstyr
  It-udstyr

  Skade på maskiner og IT-udstyr.

 • Kortslutning
  Kortslutning

  Kortslutningsskader på dit løsøre.

 • Køle- og dybfrost
  Køle- og dybfrost

  Skade på de forsikrede varer i køle- og fryseanlæg.

 • Lynnedslag
  Lynnedslag

  Skader på dit løsøre pga. lynnedslag.

 • Maskinskade
  Maskinskade

  Skade på drifts- og produktionsudstyr, herunder sikringsanlæg og it-udstyr, der anvendes i driften.

 • Ran og røveri
  Ran og røveri

  Her kan du anmelde ran og røveri af dit løsøre.

 • Skade på materiel
  Skade på materiel

  All risks skade på kran, gaffeltrucks, gravemaskiner mv. incl. Maskinskade.

 • Tyveri
  Tyveri

  Her kan du anmelde tyveri af dit løsøre.

 • Vand fra nedbør
  Vand fra nedbør

  Skade på dit løsøre efter nedbrud eller skybrud.

 • Vand fra rør
  Vand fra rør

  Skader på dit løsøre pga. vandskader fra rør.

 • Øvrige skader
  Øvrigeskader

  Andre skader på dit løsøre.

 
 • Arbejdsskade
  Arbejdsskade

  Her kan du anmelde dine medarbejderes brilleskader og finde et link til anmeldelse af medarbejderes personskader sket under arbejde.

 • Patientforsikring
  Patientforsikring

  Den lovpligtige forsikring for speciallægepraksisser med og uden ydrenummer.

 • Sundhed
  Sundhed

  Planlagt behandling af sygdom eller tilskadekomst. Derudover psykologhjælp eller behandling ved en kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør eller zoneterapeut.

 • Sygedriftstab
  Sygedriftstab

  Når sygefraværet overstiger fire uger, kan du få erstatning fra din Sygedriftstabsforsikring.

 • Ulykke
  Kollektiv ulykkesforsikring

  Anmeld her personskade på din kollektive ulykkesforiskring, fx tandskade, løfteskade eller sportsskade.

 
 • Skade på bil og varebil
  Skade på bil og varebil

  Bruges ved skader på din bil/varebil eller ved ansvarsskader forvoldt af din bil/varebil, fx ved sammenstød eller eneuheld.

 • Tyveri af bil og varebil
  Tyveri af bil og varebil

  Bruges ved tyveri af din bil eller varebil.

 • Glasskade
  Glasskade

  Skader på bilens ruder, lygte- og spejlglas.

 • Brug Tryg Vejhjælp
  Brug Tryg Vejhjælp

  Bruges hvis du har brug for hjælp på vejen - ved: starthjælp, hjulskifte, havari, oplukning af bildør o.l.

Image: Køretøjer auto andre
 • Arkitekt/ingeniør
  Arkitekt/ingeniør

  Her kan du anmelde skader, som er en følge af din virksomheds rådgivning.

 • Fragtfører
  Fragtfører

  Hvis du som udførende fragtfører/vognmand for eksempel har modtaget et krav for skade på eller tab af gods.

 • Personskader på andre
  Personskader på andre

  Her kan du anmelde personskader, som din virksomhed har forvoldt (dog ikke personskader på ansatte).

 • Personskader på ansatte
  Personskader på ansatte

  Her kan du anmelde skader, som din virksomhed har forvoldt på ansatte. Brug anmeldelsen til krav, der ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen, fx svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

 • Skade på ting
  Skade på ting

  Her kan du anmelde skader, som din virksomhed har forvoldt på andres ting.

 • Speditør
  Speditør

  Hvis du som kontraherende speditør for eksempel har modtaget krav for skade på eller tab af gods.

 
 • Rejse/udstationering
  Rejse/udstationering

  Hvis du er forhindret i at rejse, eller er kommet hjem fra en erhvervsrejse.

 • Vareforsikring
  Vareforsikring

  Hvis der er skade på eller tab af gods, du for eksempel har købt eller solgt.

 • Landbrug
  Landbrug

  Læs hvordan du kontakter os, hvis du har haft en skade.

 • eProtect
  eProtect

  Vores cyberforsikringer giver lynhurtig eksperthjælp ved virus- og hackerangreb.

 
 • Privat
  Privat

  Her kan du anmelde skader som vedrører dine privatforsikringer.

 
 • Brand
  Brand

  Her kan du anmelde brand i uindregistreret, registreret køretøjer eller arbejdsmaskiner.

 • Tyveri
  Tyveri

  Her kan du anmelde tyveri af uindregistreret og registreret køretøjer eller arbejdsmaskiner.

 • Uheld
  Uheld

  Her kan du anmelde alle uheld på uindregistreret, registreret køretøjer eller arbejdsmaskiner.

 • Glasskade
  Glasskade

  Skader på bilens ruder, lygte- og spejlglas.