Erhverv | Anmeld skade | Anmeld Arbejdsskade

Hvis dine ansatte kommer ud for en arbejdsskade, skal du anmelde skaden online.

Du kan anmelde en arbejdsulykke online på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside på aes.dk eller virk.dk

Anmeld arbejdsulykke eller skade på virk.dk 
Anmeld arbejdsulykke eller skade på easy.aes.dk

Sådan anmelder du en arbejdsskade på briller

Hvis en ansat beskadiger sine briller under arbejdet, anmeldes skaden online her:
Anmeld arbejdsskade på briller

Sådan anmelder du en skade sket under uddannelse på erhvervs-, produktions- eller folkeskole

Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet. Skaden skal anmeldes online her:
Anmeld skade på uvm.dk

Særlig anmeldelsesfrist hvis en arbejdsskade medfører dødsfald

Hvis en af dine ansatte dør på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade, skal du underrette Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97 samt kontakte os. Dødsfaldet skal samtidigt anmeldes som en arbejdsskade via EASY eller på Virk.dk. 
Læs mere om dødsfald pga arbejdsskade

Mulighed for akut krisehjælp

Arbejdsskadeforsikringen dækker akut krisehjælp i forbindelse med overfald/røveri eller lign.

Kontakt os hverdage mellem kl. 8-16.00
Tlf: 44 20 61 25

Kontakt os uden for åbningstid
Tlf: 44 68 82 00.

Flere råd og mere vejledning om arbejdsskader

Til venstre på siden kan du downloade vores nyttige råd og vejledning, hvis du vil vide mere om arbejdsskadeforsikring. Du er også velkommen til at ringe til en af vores skaderådgivere.

Kontakt skaderådgiver hverdage mellem kl. 8-16.00
Tlf: 44 20 61 25

Du kan også læse mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.aes.dk. Her kan du bla.  læse om Lov om Arbejdsskadesikring, procedure i en sag og lign. Er din sag oprettet i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du følge din sag digitalt på www.aes.dk/sesag

Arbejdsskadeforsikring

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Forebyg skader

De gode skader er dem, som aldrig sker. En skade kan have store konsekvenser - uanset om det er pga. indbrud eller skybrud.

Gode råd - læs her

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud