Anmeld skade | Brug din retshjælpsforsikring

Brug din retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstolene (eller voldgiftsretter).
Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning.
Retshjælpsforsikringens eventuelle dækningsomfang afhænger blandt andet af, hvilken procesform den konkrete sag kan føres under ved byretten.

Småsagsprocessen

En småsagsproces vedrører sager med en værdi (sagsgenstand) på højst kr. 50.000,00, samt anerkendelsessøgsmål.

Sager, der føres ved byretten, hvor det samlede økonomiske krav mellem parterne maksimalt udgør kr. 50.000,00, kan som udgangspunkt behandles uden brug af advokat.

Få mere information omkring småsagsprocessen:

Hvilke sager er småsager?
Hvordan forløber en småsag?

I denne type sager kan du selv vælge at ansøge om retshjælpsdækning til sagen ved at anvende vores anmeldelse.

Sager, der føres efter de ”almindelige civilretlige regler”

Herunder hører alle sager, der ikke kan føres under småsagsprocessen, se ovenfor.

I henhold til retshjælpsforsikringsbetingelserne er forsikringstager forpligtet til at være repræsenteret af en advokat ved sager, der føres i byretten, hvor det samlede økonomiske krav mellem parterne overstiger kr. 50.000,00.

Ved denne sagstype er det advokaten, der anmoder om retshjælpsdækning på forsikringstagerens vegne.

Advokaten søger retshjælpsdækning på dine vegne ved at anvende anmeldelsesblanketten.

Få mere information

Har du spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikring, er du velkommen til at kontakte retshjælpsafdelingen på 44 20 61 75, eller skriv til os på retshjaelp@tryg.dk.

Betingelser for retshjælpsforsikring