Anmeld skade

Skade på din ejerskifteforsikring

Her finder du nyttig information til at bruge din ejerskifteforsikring.

Du har flere muligheder for at anmelde skade på ejerskifteforsikringen. 

Du kan ringe til ejerskifteskadeafdelingen alle hverdage mellem kl. 8 og 16. Du kan også vælge, at sende os en mail, en fax eller et brev med følgende materiale: 

  • Udførlig beskrivelse af skaden
  • Kopi af tilstandsrapport med eventuelle tillæg
  • Kopi af elinstallationsrapport 
  • Kopi af købsaftale
  • Billeder som viser skadens omfang
  • Oplysning om policenummer, telefonnumre og e-mailadresse så vi kan kontakte dig
  • Du må ikke udbedre skaden, før vi har behandlet sagen.
  • Udgifter til at finde årsagen til skaden skal du selv betale. Er skaden dækket, betaler vi rimelige omkostninger til at finde skaden.
  • Vores kontaktoplysninger er: 

  
Tryg Forsikring 
Postkode J43 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 


Telefon: 78 75 74 81 
Fax:       44 20 39 86 
E-mail:   ejerskifteskade@tryg.dk